Stålstommar

stålhall projektskylt

Stålstommar

Vi tillverkar stålstommar i vår egen verkstad i Albyberg där vi konstruerar/dimensionerar och tillverkar hela stommar. Vi jobbar endast med traditionella stålstommar av handelsstål som HEA, UPE VKR, KKR och IPE balkar. Vi tror på att stålstommen ska vara robust och stabil eftersom den utgör skelettet i din hall.

Information

Med våra riktiga stålstommar är det även lättare att göra utbyggnader, ombyggnader och tillval så som integrerade bjälklag, traversbanor etc. Vi har valt att även tillverka fackverken av riktigt stål vilket visat sig vare ett vinnande koncept under de snörika vintrarna. Välj mellan sadelfackverk och parallellfackverk beroende på utformningen av din industrihall.

Vår verkstad är certifierad enligt EN1090. Det garanterar dig ett noggrant utförande med en säker dokumentation genom hela processen.

Efter tillverkningen blästras och lackeras stålstommen. Du kan välja rostskyddsklass på din stålstomme beroende på vilken verksamhet du har. Vi erbjuder alla rostskyddsklasser mellan C1 – C5.

Ja det går oftast bra eftersom vi använder oss av riktiga stålstommar. Lite enklare krokar, håltagning för elkabel etc. fungerar vanligtvis men måste alltid godkännas av oss eftersom att som kan äventyra bärigheten (då vi alltid överdimesionerar så är det väldigt sällan några problem