Kontakt

Besök/Leveransadress

Vallhamns Industriväg 208, 471 99 Vallhamn

Kontor/Växel

0304-799 300

Kontor

info@mrk.se

Personal

Roger Kerttu

CEO/Försäljningschef

0304-799 302
roger@mrk.se

Marcus Lindstein

CEO/Marknadsföring

0304-799 301
marcus@mrk.se

Caroline Kerttu

Ekonomi

0304-799 303
caroline@mrk.se

Pelle Gundersvik

Projektsamordning

0304-799 304
pelle@mrk.se

Platschef för byggarbetsplats. För uppgifter om specifik byggarbetsplats kontakta projektsamordnare på 0304-799 304 eller maila på pelle@mrk.se