Ingjutningsgods

stålhall projektskylt

Ingjutningsgods

Vi på MRK erbjuder er som kund alltid 4 olika alternativ av ingjutningsgods vid köp av en stålhall

Bultgrupper

MRK levererar kompletta bultgrupper med färdiga mätpunkter för enkel montering. Dessa gjuts in av er och levereras tillsammans med K-ritning och montageanvisningar. Innan gjutning av betongplattan gör vi oftast ett platsbesök för kontrollmätning. Vi tar då fullt ansvar för din utsättning.

Gängstång och kemankare

Vi borrar och fäster stommen med hjälp av gängstång och kemankare. Vanligt förekommande vid montage på prefabricerade kantbalkar eller där man av annan anledning inte har gjutit in bultgrupper.

Expanderbult eller betongskruv

Används endast på små hallar, portomfattningar, utbyggnader, skärmtak etc.

Svetsplattor

En stålplatta som gjuts in jäms med betonggolvet och pelare svetsas på plats direkt i den ingjutna plåten. Används där du inte vill ha en uppstickande synlig fotplåt.

Kontakta oss med dina önskemål på telefon eller e-post. Vi kommer med förslag hur vi går vidare. 

Alla möjliga fastighetsbolag, industrier, byggföretag etc. som skall bygga en stålhall

Ja, om ni innan har valt att köpa våra ritningar och konstruktion så debiterar vi konsulttimmar för nedlagt arbete. Väljer ni dock att köpa hallen och montaget av oss så ingår denna kostnad i din helhetsaffär.

Ja, våra konstruktörer är utbildade byggingenjörer & civilingenjörer och har all den kompetens som krävs.

Ja, vi kan tillhandahålla kompletta bygglovsritningar inklusive situationsplan, nybyggnadskarta mm. 

Ja, det kan vi göra. Det är vanligt att våra kunder köper denna tjänst av oss.