Betonggrund

stålhall projektskylt

Betonggrund

Vanligast är att vi kommer till dig och du har en färdig betongplatta. Men inom Stockholmsområdet kan vi bygga din betongplatta. Som alternativ till betongplatta finns även betongkantbalk och plintgrund. Om du själv tillhandhåller en betonggrund så kan vi som tillval tillhandhålla med konstruktionsritningar och underlag för er betonggrund.

Läs mer om de olika alternativen nedan…

Betongplatta

Vanligast är att du själv eller med hjälp av oss gjuter en betongplatta på mark alternativt en pålad fribärande betongplatta. Tjockleken på voter och betongplattan beror på markens förutsättningar, vilka laster ni avser att kunna belasta betongplattan med, har hallen travers, hur hög är den och så vidare. Oftast är betongplattan isolerad för att få bästa möjliga energivärde  i hallbyggnaden.

Fördelar
+ Kantbalkar, isolering och kantförstärkningar blir klart i ett och samma moment
+ Ingjutningsgods, kantskoningar etc. blir monterade och klara i ett och samma moment
+ Jobbar under bar himmel med gott om utrymme för isolering, armering, betong etc.
+ Integrerar betongplattan direkt med inkommande VA, el och tele i mark 
+ Fall till brunnar, rännor vid portar etc. blir klara på en gång
+ Kan stålglätta till en bra yta

Nackdelar
– Man är väderberoende och det särskilt under gjutdagen för ett lyckat resultat
– Det är svårt och besvärligt om man senare vill ändra installation till exempel avlopp, el och andra uppstick.
– Dyrare att gjuta under vintern när det är minusgrader ute.

Priser
En bra betongplatta på mark hamnar oftast i prisintervallet 1000 – 1500: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. En pålad fribärande betongplatta hamnar oftast i prisintervallet 1300 – 1900: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. Priserna är endast ett cirka pris och gäller från ovankant singel, dvs. utan markarbete.

Betongkantbalk

Ett alternativ till en betongplatta är att ställa hallen på en betongkantbalk och sedan gjuta plattan innanför denna alternativt asfaltera eller bara ha en grusad yta. En betongkantbalk kan göras både isolerad eller som oisolerad beroende på vilka energikrav som finns.

Fördelar
+ Kan välja invändigt underlag senare till exempel betong, asfalt eller grus.
+ Kan enkelt vid senare tillfälle göra klart eller ändra ändra installationer, till exempel avlopp, el och andra uppstick
+ Kan senare gjuta plattan invändigt oavsett väder eller vind i säkra förhållanden
+ Man kan använda väggarna som formstopp och samtidigt gjuta in pelarfötter etc i samma moment

Nackdelar
– Lite av ett dubbeljobb när det går att integrera kantbalken direkt i en färdig kantförstyvad betongplatta

Priser
En betongkantbalk hamnar oftast i prisintervallet 2000 – 4000 Kr/lpm beroende på storlek, tjocklek och laster. Priset är endast ett cirka pris och gäller från ovankant singel, dvs inget markarbete ingår.

Betongplatta

Ett alternativ kan också vara att montera din hall på en plintgrund som består av prefabricerade betongplintar med längsgående kantbalkar. Plintarna är speciellt utformade för att ta upp tyngden från byggnaden och för att fungera som upplag för kantbalkarna som monteras mellan plintarna utan stöd från marken. Montaget sker på en jämn schaktbotten som sedan återfylls och packas.

Fördelar
+ Montaget är snabbt och sker med hjälp av kranbil utan gjutning på plats
+ Det går enkelt, vid ett senare tillfälle, göra klart eller ändra på VA uppstick eller annat invändigt
+ Det går, vid ett senare tillfälle, gjuta plattan invändigt oavsett väder i säkra förhållanden när hallen är tät.
+ Det går, vid ett senare tillfälle, använda väggarna som formstopp och samtidigt gjuta in pelarfötter etc. i samma moment
+ Det går att montera stålhallen direkt på plintarna, dagen efter att plintarna är monterade.

Nackdelar
– Lite av ett dubbeljobb när det går att integrera plinten direkt i en färdig kantförstyvad betongplatta

Priser
En betongplint hamnar oftast i prisintervallet 3000 – 8000 Kr/st beroende på storlek och laster. Priset är endast ett cirka pris och gäller från ovankant schaktbotten, dvs utan markarbete.