Så går det till

Steg 1
Kontakta oss
Utifrån dina behov och önskemål tar vi fram ett kostnadsfritt förslag som passar ditt ändamål. Vi utför Totalentreprenad där vi hjälper er med precis allt, eller om ni så önskar bara delar av projektet. Vi arbetar inte med standardmått, utan anser att det är dina behov som ska styra. Vi jobbar däremot mycket med standarddetaljer för att kunna erbjuda en så prisvärd byggnad som möjligt.
Steg 1
Steg 2
Offert
Efter att ha gått igenom era önskemål eller de ritningar vi fått från er tar vi fram en offert. Här har vi med allt material och arbete enligt era önskemål. standarddetaljer för att kunna erbjuda en så prisvärd byggnad som möjligt.
Steg 2
Steg 3
Ritningar
Vi tar fram de ritningar som krävs för projektet, plan och fasad ritningar för bygglovet, samt placeringsritningar för ingjutningsgods.
Steg 3
Steg 4
Grundläggning
MRK tillhandahåller även tjänsten för grund om så önskas. Om du själv ombesörjer grundläggningen skickar vi givetvis det material som behövs för montage av stommen. Väljer ni MRK Kantbalk, levereras den enligt överenskommen tidplan och du har iordningställt marken där byggnaden ska stå, samt 8-10 meter utanför. Du har också i förväg schaktat för kantbalken efter de ritningar och anvisningar ni fått. Kantbalken monteras och hela grunden justeras in så att den passar exakt till stommen.
Steg 4
Steg 5
Leverans av stomme
MRK tillhandahåller även tjänsten för grund om så önskas. Om du själv ombesörjer grundläggningen skickar vi givetvis det material som behövs för montage av stommen. MRK monterar stommen som leveras och reses med kranbil.
Steg 5
Steg 6
Leverans av övrigt material
Innan stomleveransen kommer en del material, som bl.a. takåsar och skruv som behövs vid stomresningen. Även plåt/trävirke, takavvattning, dörrar, portar kan levereras. MRK monterar stommen som leveras och reses med kranbil.
Steg 6
Steg 7
Dokumentation
När allt material är levererat och hallen är betald och godkänd, erhåller du ritningar och kvalitetsdokumentation digitalt på cd eller usb-minne.
Steg 7