Projektering

Projektering

Läs mer om projektering

Vi kan hjälpa dig med hela byggprojekteringen. Från idé, till skiss, till ett komplett bygglov, arkitekt och konstruktionsritningar. Vår projektering är certifierad enligt EN1090. Vi har egna erfarna konstruktörer som ritar och konstruerar våra hallar. 

Om du vill spara kostnader på arkitekt och projektering så anlita oss direkt från början. Vi tar från start hänsyn till den byggtekniska optimeringen, dina behov och önskemål. Resultatet blir en god funktion och en bra ekonomi. 

Vi kan komma in i olika steg och vi kan hjälpa dig oavsett var i byggprocessen du befinner dig. 

Information

Projekteringstjänster

Arkitektritningar
Bygglovsritningar
Situationsplaner
Konstruktionsritningar
Konstruktionsberäkningar
Offerter
Kalkyler
Energiberäkning (extern certifierad samarbetspartner)
Brandskyddsbeskrivning (extern certifierad sammarbetspartner)
Förhandsvärderingar (extern certifierad sammarbetspartner)
Betongritningar (extern sammarbetspartner)
Elritningar (extern sammarbetspartner)
VVS Ritningar (extern sammarbetspartner) 
Tillgänglighetsanalys (extern certifierad samarbetspartner)

3D ritningar

Vi jobbar endast med de senaste 3D-verktygen. På våra 3D-ritningar kan du i ett tidigt stadie se din hall som färdig via vår 3D visualisering. För att spara på miljön sker hela projekteringen elektroniskt.

Vi tillhandahåller ritningar och underlag i följande filformat;
.SKP (Sketchup, Trimble)
.DWG (Autocad, Draftsight mfl)
.PDF (Adobe) 
.IFC (universellt BIM-format)

Fråga om ni har något speciellt filformat ni önskar så kan vi nog lösa det också då vi inte nämnt alla format här.

Frågor & Svar

Kontakta oss med dina önskemål på telefon eller e-post. Vi kommer med förslag hur vi går vidare. 

Alla möjliga fastighetsbolag, industrier, byggföretag etc. som skall bygga en stålhall. 

Ja, om ni innan har valt att köpa våra ritningar och konstruktion så debiterar vi konsulttimmar för nedlagt arbete. Väljer ni dock att köpa hallen och montaget av oss så ingår denna kostnad i din helhetsaffär.

Ja, våra konstruktörer är utbildade byggingenjörer & civilingenjörer och har all den kompetens som krävs.

Ja, det kan vi göra. Det är vanligt att våra kunder köper denna tjänst av oss. 

Ja, vi kan tillhandahålla kompletta bygglovsritningar inklusive situationsplan, nybyggnadskarta mm. 

Vi har lång erfarenhet av stålhallar, erfarenhet som en arkitekt eller konsult inte alltid har. Vi ritar och projekterar efter de mest fördelaktiga byggtekniska aspekterna. Detta garderar er mot lösningar som kan bli onödigt dyra. När du köper en stålhall av oss ingår projekteringen. Vi kan självklart jobba efter dina arkitekt- eller konsulthandlingar men vi ser en klar fördel i att projektera och bygga stålhallen själva efter våra rutiner.