Kontakt

Besök/Leveransadress

Vallhamns Industriväg 208,
471 99 Vallhamn

Kontor/Växel

0304-799 300

Kontor

info@mrk.se

Fyll i formuläret

Roger Kerttu

CEO/Försäljning

roger@mrk.se

Thomas Bråse

Entrepenadchef

thomas@mrk.se

Annie Kerttu

HR

annie@mrk.se

Jakob Johansson

Projektledare

jakob@mrk.se

Paula Romgård

Samordnare

paula@mrk.se